عشق
توسط : mostafa2_gh


مومن از عشق است و،عشق از مومن است

عشق را نا ممکن ما،ممکن است

عقل را،سر مایه از بیم و شک است

عشق را،عزم و یقین،لا ینفک است

آن کند تعمیر، تا ویران کند

آن کند ویران، که آباد کند

عقل گوید:شاد شو،آباد شو

عشق گوید:بنده شو،آزاد شو.

سه شنبه 13/6/1386 - 17:56
پسندیدم 0
UserName