زندگی
توسط : mostafa2_gh

زندگي يک آرزوي دور نيست؛

 

زندگي يک جست و جوي کور نيست

 

زيستن در پيله پروانه چيست؟

 

زندگي کن ؛ زندگي افسانه نيست

 

گوش کن ! دريا صدايت ميزند؛

 

هرچه ناپيدا صدايت ميزند

 

جنگل خاموش ميداند تو را؛

 

با صدايي سبز ميخواند تو را

 

زير باران آتشي در جان توست؛

 

قمري تنها پي دستان توست

 

پيله پروانه از دنيا جداست؛

 

زندگي يک مقصد بي انتهاست

 

هيچ جايي انتهاي راه نيست؛

 

اين تمامش ماجراي زندگيست

سه شنبه 13/6/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName