دختر ها بخوانند !!!
توسط : mohrez88

به نام خدا

چنین است طبیعت زن:

دوستت ندارد تا دوستش داری و چون دوستش نداری دوستت دارد.

نظرات خودتان را بنویسید.

سه شنبه 13/6/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName