شاید...
توسط : mostafa2_gh

چه دلپذيراست اينکه گناهانمان پيدا نيستند

 وگرنه مجبور بوديم هر روز خودمان را پاک بشوييم

شايد هم مي بايست زير باران زندگي مي کرديم

 و  

 باز دلپذيرو نيکوست

 اينکه دروغهايمان شکل مان را دگرگون نمي کنند

 چون

 در اينصورت حتي يک لحظه همديگر را به ياد نمي آورديم

خداي رحيم !

تو را به خاطر اين همه مهرباني ات سپاس

سه شنبه 13/6/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName