دگر اندیشی تا چه حد!
آنقدر دگرانديش بود كه مغزش افكار خودي را نابود مي كرد!
سه شنبه 13/6/1386 - 17:38
پسندیدم 0
UserName