نمی دونم ... چه کار کنم
توسط : mostafa2_gh

وقتی خواستم زندگی کنم              راهم را بستند

 

وقتی خواستم عاشق شوم             گفتند گناه است

 

 

وقتی به راستی سخن گفتم  

         گفتند دروغ است    

 

 

وقتی خندیدم                        گفتند دیوانه است

 

وقتی گریستم                      گفتند کودکانه است

 

 

 نمی دانم چه کنم؟

 

 

سه شنبه 13/6/1386 - 17:24
پسندیدم 0
UserName