سخنان بزرگان
توسط : mohsen_yahoo

کسانی که با افکار خوب و عالی دمسازند هرگز تنها و بی مونس نیستند!

"فیلیپ سیدنی"

 

سه شنبه 13/6/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName