سخن زیبا
توسط : mohsen_yahoo

عشق نیرویی است که نیکی ها را جذب میکند.

سه شنبه 13/6/1386 - 16:20
پسندیدم 0
UserName