يه جمله از دكترعلي شريعتي
توسط : b2_nemishe
دنيا را بد ساخته اند......... كسي را كه دوست داري،تورادوست نمي دارد. و كسـي كه تورا دوست دارد ،تو دوستش نمي داري اما كسي كه تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد به رسم و آيين هرگز به هم نمي رسند. و اين رنج است. زندگي يعني اين....(دكترعلي شريعتي)
سه شنبه 13/6/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName