همه را دوست داشته باش ولي به 1 نفر عشق بورز...
توسط : b2_nemishe
همه را دوست داشته باش ولي به 1 نفر عشق بورز... توي قلب همه باش اما قلبت ماله 1 نفر باشه.... عشق مثل گنجشك مي مونه اگه محكم بگيريش تو دستات مي ميره اگه شل بگيريش فرار مي كنه پس بايد يه جوري بگيريش كه تو دستات خوابش ببره
سه شنبه 13/6/1386 - 16:9
پسندیدم 0
UserName