عشق يعنی صبر٬ يعنی انتظار...
توسط : kaniz emam zaman

عشق يعنی رازقي٬ يعنی نسيم

عشق يعنی مست گشتن از شميم

عشق يعنی آفتاب بی غروب

عشق يعنی آسمان٬ يعنی فروغ

عشق يعنی آرزو٬ يعنی اميد

عشق يعنی روشنی٬ يعنی سپيد

عشق يعنی غوطه خوردن بين دو موج

عشق يعنی رد شدن از مرز اوج

عشق يعنی از سپيده تا سحر

عشق يعنی پا نهادن در خطر

عشق يعنی لحظه لحظه ديدار يار

عشق يعنی دست در دستِ نگار

عشق يعنی عقل شد مدهوش تو

عشق يعنی لحظه لحظه بی قرار

عشق يعنی صبر٬ يعنی انتظار

عشق يعنی اشتياق و انتظار


سه شنبه 13/6/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName