تاریخ اینترنت
توسط : drmgangineh
پیدایش اینترنت به دهه ی 1960 برمی گردد، به زمانی که دولت ایالات متحده بر اساس طرحی موسوم به AVPa مخفف آژانس تحقیق پروژه های پیشرفته که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی بوجود آمده بود، این طرح را اجرا کرد. طرح این بود که کامپیوترهای موجود در شهرهای مختلف و سازمان های بزرگ و دانشگاهها که معمولا دارای سیستم های کامپیوتری بودند، بتوانند در صورت نیاز اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند که این سیستم ارسال نامه را پست الکتریک می نامند؛ اما برای اتصال و ارتباط دادن این شبکه های کوچک و پراکنده که هر کدام به روش و استانداردهای خودشان کار می کردند؛ استانداردهای جدید و مشخصی که همان پروتکل ها هستند، توسط کارشناسان وضع شد تا سرانجام در سال 1961 تعداد 4 کامپیوتر در 2 ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت به طرح اولیه نام آرپارنت برای آن منظور شد که بعدها در سال 1933 نام اینترنت روی این شبکه بزرگ گذاشته شد.
سه شنبه 13/6/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName