خاموشی گناه ماست . . .
توسط : عافی
 

آری آری زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرینه پا بر جاست

گر بیفروزیش

شعله اش از هر كران پیداست

ورنه خاموش است

خاموشی گناه ماست

سه شنبه 13/6/1386 - 14:49
پسندیدم 0
UserName