عشق را عاشق شناسد . . .
توسط : عافی

 

*...

 

من نه خوش بینم نه بد بینم


من شد و هست و شود بینم


عشق را عاشق شناسد


زندگی را من ..


من كه عمری دیده ام پایین و بالایش


كه تفو بر صورتش لعنت به معنایش

 

...*

سه شنبه 13/6/1386 - 14:47
پسندیدم 0
UserName