ضرب المثلها 35

تندرستی ،

 تاجی است بر سر انسان سالم

ولی هیچ کس جز یک بیمار

 این تاج رانمی بیند .

سه شنبه 13/6/1386 - 14:44
پسندیدم 0
UserName