مزن اي دوست بر آيينه ات سنگ
توسط : raki

من و ياد تو ويك سينه تنگ...شبي تار وستاري خسته آهنگ

كمي با چشمهايم مهربان باش...مزن اي دوست بر آيينه ات سنگ

سه شنبه 13/6/1386 - 13:26
پسندیدم 0
UserName