حرف هاي دل ما قصه و افسانه نبود
توسط : raki

 حرف هاي دل ما قصه و افسانه نبود

 ديدي اي دوست كه از مردم آن شهر

 فقط ذاكر عاشق دوران تو ديوانه نبود

ديدي آن جام شرابي كه به آن مست شديم

 ز دو چشمان علي بود بود ز پيمانه نبود

 ديدي ايدوست كه هر قطره ي اشكي كه چكيد

 بجز از آه دل مادر حنانه نبود

سه شنبه 13/6/1386 - 13:13
پسندیدم 0
UserName