آدم ها امضاء خداوند هستند
توسط : raki
 آدم ها امضاء خداوند هستند ، این امضا همیشه تعجب بر انگیز است و هیچوقت شبیه یکی دیگر نیست
سه شنبه 13/6/1386 - 13:11
پسندیدم 0
UserName