ای آشنا با در من
توسط : hassankamali

اي آشنا با درد من
ديدي تو رنگ زرد من
در قاب چشمان ترم
ديدي تو قلب سرد من
اي دلبر زيباي من
غارت گرروياي من
رفتي ولي داني چرا
برهم زدي سوداي من
اي دلبر.....
روزي اگر قلبت تپيد
يا كه شدي دلتنگ من
گر گذرت اينجا فتاد
خوان جمله اي بر سنگ من
بشكسته قلبي آرميد
از دست قلب سنگ من

سه شنبه 13/6/1386 - 12:1
پسندیدم 0
UserName