سعی كنین همه چیز رو خوب بدونن زیرا :
توسط : khanoom Gool
چون بد آید هر چه آید بد شود
یك بلا ده گردد و ده صد شود

آتش از گرمی فتد مهر از فروغ
فلسفه باطل شود منطق دروغ
سه شنبه 13/6/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName