زندگی
توسط : honesty66zam

سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:زمان کلمات موقعیت ها سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:ارامش امید وصداقت سه چیز درزندگی هیچگاه قطعی نیستند:رویاها موفقیت و شانس سه چیز در زندگی باارزش ترین ها هستند:عشق اعتماد به نفسودوستان واقعی

سه شنبه 13/6/1386 - 9:39
پسندیدم 0
UserName