مقام آدم ها برات مهمه ؟
توسط : paiesan
مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم، مهم این است که در چه مسیری گام بر میداریم.
سه شنبه 13/6/1386 - 9:28
پسندیدم 0
UserName