عشق...
توسط : mahsa_abi

و عشق صدای فاصله هاست

صدای فاصله هایی که غرق ابهامند.....

سه شنبه 13/6/1386 - 8:31
پسندیدم 0
UserName