انتخاب با توست
توسط : khanoom Gool
زندگی مانند بوم سفید نقاشی است هر چه روی آن بکشی همان می شود . می توانی رنج و محنت روی آن نقاشی کنی و از طرف دیگر می توانی نقش شادی و خوشبختی در آن بیفکنی .
انتخاب به عهده توست .
به خاطر داشته باش خودت مسئول انتخاب هایی که میکنی هستی.

سه شنبه 13/6/1386 - 1:28
پسندیدم 0
UserName