درس زندگي
توسط : khanoom Gool
بگذارید وبگذرید.ببینید ودل نبندید.چشم بیاندازیدودل نبازیدكه دیر یازود باید گذاشت وگذشت.علی(ع
سه شنبه 13/6/1386 - 1:28
پسندیدم 0
UserName