خدا
توسط : khanoom Gool
به آنها که در زمینند رحم کنید تا آنکه در آسمانهاست به شما رحم نماید!!
سه شنبه 13/6/1386 - 1:19
پسندیدم 0
UserName