دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست...
توسط : b2_nemishe
دوست داشتن هميشه گـــفتن نيست گاه سكوت است و گاه نگــــــاه ... غـــــريبه! اين درد مشترك من و توست كه گاهي نمي توانيم در چشمهاي يكد يگــرنگــــاه كنيم....
سه شنبه 13/6/1386 - 0:22
پسندیدم 0
UserName