خداحافظ همين حالا...
توسط : b2_nemishe
خداحافظ همين حالا ،همين حالا كه من تنهام خداحافظ به شرطي كه بفهمي ، تر شده چشمام خداحافظ كمي غمگيـــن بــه ياد اون همه ترديد بـــــه ياد آسموني كـــــه منـــو از چشم تو مي ديد خداحافظ ... خداحافظ ... همين حالا !

دوشنبه 12/6/1386 - 23:59
پسندیدم 0
UserName