انعکاس
توسط : mohsen_yahoo

کار،سه شیطان بزرگ را دور نگه می دارد:ملالت،گناه و فقر.

work keeps away those three great evils:bordom and vice and poverty.

دوشنبه 12/6/1386 - 23:54
پسندیدم 0
UserName