جوانی
توسط : tinyzg_20

بزرگی را گفتم: زندگی چند بخش است؟

گفت: دو بخش، کودکی و پیری

گفتم پس جوانی چه شد؟

گفت: با عشق ساخت با بی وفایی سوخت و با جوانی مرد.

دوشنبه 12/6/1386 - 23:26
پسندیدم 0
UserName