ویرانه
توسط : tinyzg_20

ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد

ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت

ویرانه دل ماست که با هر نگه تو

صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت

دوشنبه 12/6/1386 - 23:23
پسندیدم 0
UserName