نازکتر از بلورم ونرمتر از حریر
توسط : raki
نازکتر از بلورم ونرمتر از حریر اگر هم قصد شکستن داری ، سنگ بی انصافیست ، یک تلنگر کافیست
دوشنبه 12/6/1386 - 22:21
پسندیدم 0
UserName