به خوبي ها فكر مي كنم
توسط : zebayeman

چشمه به چشمه ، كوه به كوه ، دريا به دريا در خيالم به دنبال تو مي آيم . تو همه نوري و جاذبه و من برگي از شاخه جدا شده در دست طوفان ، بي قرار به تو مي انديشم و سر از پا نمي شناسم . به خوبي ها فكر مي كنم و در همه جاهاي خوب به دنبال تو مي گردم . تو اكنون پدر امتي و از جايي رفيع به فرزندانت مي نگري . به من نيز نگاهي مهربانانه بيافكن تا روشني وجودم را فرا بگيرد و در قابي از نشاط و نور فرياد بزنم :

« الهم عجل لوليك الفرج »

نظر....

دوشنبه 12/6/1386 - 19:21
پسندیدم 0
UserName