من به آن چشم قشنگ تو گرفتار شدم...
توسط : b2_nemishe
من به آن چشم قشنگ تو گرفتار شدم/ تشنه آمدنت تشنه ديدار شدم/ تو به من از دل و جان مهر و محبّت دادي/ رفتي و بار دگر يار شب تار شدم
دوشنبه 12/6/1386 - 18:44
پسندیدم 0
UserName