زرد است كه لبريز حقايق شده است...
توسط : b2_nemishe
زرد است كه لبريز حقايق شده است/ تلخ است كه با درد موافق شده است/ شاعر نبودي وگرنه مي فهميدي/ پاييز بهاريست كه عاشق شده است
دوشنبه 12/6/1386 - 18:41
پسندیدم 0
UserName