ميدوني سخت ترين روز چه روزيه ؟؟؟
توسط : b2_nemishe
ميدوني سخت ترين روز چه روزيه ؟؟؟ روزي كه قلبهايي كه در كنار هم براي هم مي تپيدن از هم جدا بشن .دلهايي كه محرم هم بودن محرم دل كس ديگري بشن
دوشنبه 12/6/1386 - 18:36
پسندیدم 0
UserName