عــشق گوش دادن نيست بلكه درك كردن است...
توسط : b2_nemishe
عــشق گوش دادن نيست بلكه درك كردن است فراموش كردن نيست بلكه بخشيدن است عــشق ديدن نيست بلكه احساس كردن است عــشق جا زدن و كنار كشيدن نيست بلكه صبر كردن و ادامه دادن است
دوشنبه 12/6/1386 - 18:31
پسندیدم 0
UserName