مرا به نام كوچكم صدا بزن!
توسط : b2_nemishe
درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور كوه را به نام سنگ دل شكفته مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا به نام كوچكم صدا بزن!
دوشنبه 12/6/1386 - 18:23
پسندیدم 0
UserName