شيطان
توسط : khanoom Gool
تا حالا شده بری به باغ یا خونه بزرگی که توش سگ محافظ باشه و این سگه به سمتت بخواد حمله کنه ؟
دیدی سگه خر خر میگنه و میخواد بپره گازت بگیره و خلاصه هر جوری شده مانع ورودت میشه ؟
چی کار میکنی ؟ داد میزنی صاحب خونه ! این سگ رو ساکت کن . تا صاحب سگ بهش بگه ساکت شو و برو اونور سگ دیگه هیچی نمیگه و کاریت نداره
وقتی با صاحب خونه دوست باشی و زیاد رفت آمد داشته باشی دیگه سگه هیچوقت کاریت نداره !
حالا شیطال هم سگ درگاه خداست
نمیذاره قریبه ها وارد شند ! هی اذیت میکنه . به هر کلک و وسوسه ای که بتونه کوتاهی نمیکنه
ما چی کار کنیم ؟ هیچی ! پناه میبریم به صاحب خونه !
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ! ولی اینو باید عملی بگیم نه فقط تو زبون
دوشنبه 12/6/1386 - 17:41
پسندیدم 0
UserName