محبت
توسط : khanoom Gool
کسی که برای محبت حدود قائل می شود ، معنی محبت را نفهمیده است
دوشنبه 12/6/1386 - 17:35
پسندیدم 0
UserName