حضرت علی (ع)
توسط : khanoom Gool
دو چیز را همیشه فراموش كنید:
1- خوبی را كه در حق دیگران می كنید.
2- بدی را كه دیگران در حق شما می كنند.
دوشنبه 12/6/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName