رؤیا
توسط : khanoom Gool
تنها یک چیز می تواند تحقق یک رؤیا را نا ممکن کند، ترس از شکست.
دو چیز می تواند آدمی را از تحقق بخشیدن به رؤیاهایش باز دارد، این که تصور کند رؤیاها غیر ممکن هستند، یا، با یک گردش ناگهانی چرخ فلک، درست زمانی که هیچ انتظارش را ندارد، ببیندکه تحقق آنها ممکن شده است. در این لحظه، ناگهان هراسی سر بر می آورد: هراس از راهی که آدم نمیداند به کجا می انجامد، از زندگی ای سرشار از مبارزه های ناشناخته، از احتمال ناپدید شدن ناگهانی همه چیزهایی که آدم به آن ها عادت کرده است.
دوشنبه 12/6/1386 - 17:5
پسندیدم 0
UserName