ضرب المثل 17
توسط : 24842484
 

مثال : آب كه از سر گذشت چه يك ني چه صد ني .

معني :كار از كار گذشته است و ديگر اميدي به بهبودي امر نيست .
دوشنبه 12/6/1386 - 15:47
پسندیدم 0
UserName