ضرب المثل 16
توسط : 24842484
 

مثال : آب كه آمد تيمم برخواست .

معني : زماني كه اصل آيد بدل و فرع محلي نخواهند داشت .

دوشنبه 12/6/1386 - 15:46
پسندیدم 0
UserName