ساعتای جمعه شرمشون میاد
توسط : raki

ساعتای جمعه شرمشون میاد که بگذرن کوها خورشید و بزور به غروب جمعه می برن

دوشنبه 12/6/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName