چشـــم انتــظارم، مـــهدی"عج"بیاید
توسط : raki

یا فاطمه"س" من عقده دل وا نکردم

گشــتم ولی قبـــــر تو را پیـــدا نکردم

چشـــم انتــظارم، مـــهدی"عج"بیاید

 تــا تـــربـتــت را پــیــــــــدا نــمـــایـــد

دوشنبه 12/6/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName