نمازشب در نظر قرآن و احادیث
 

محبوبترين چيزها:

رسول خدا (ص) :

دو رکعت نماز در دل شب محبوبتر

 است نزد من از دنيا وآنچه که در

 آن است.

دوشنبه 12/6/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName