ای کاش مدينه در و ديوار نداشت
توسط : raki

 ای کاش فدک اين همه اسرار نداشت

ای کاش مدينه در و ديوار نداشت

 فرياد دل محسن زهرا اين است

 ای کاش در سوخته مسمار نداشت

دوشنبه 12/6/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName