امام علي (ع)
توسط : raki

 نفسهاي انسان گامهايي است كه بسوي مرگ بر ميدارد

دوشنبه 12/6/1386 - 14:11
پسندیدم 0
UserName