سخن
توسط : tinyzg_20
اگر انسانها بدانند که فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است ، محبتشان به یکدیگر نا محدود می شود.
دوشنبه 12/6/1386 - 13:35
پسندیدم 0
UserName